Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
52

I C 363/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2022-03-25

Data publikacji: 2022-05-23

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 363/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 marca 2022 roku Sąd Rejonowy w Sopocie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Olszewska-Kowalska Protokolant: sek. sąd. Dawid Soboczyński po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2022 roku w Sopocie, na rozprawie sprawy z powództwa J. M. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w S. o zapłatę I oddala powództwo w całości; II zasądza od powoda J. M. (1) na rzecz pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z sie
Czytaj więcej»

I C 422/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2021-01-27

Data publikacji: 2022-07-18

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 422/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 stycznia 2021 roku S ąd Rejonowy w S. , Wydział I Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Potyraj Protokolant: Kamila Grzybek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2021 roku w S. sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L. przeciwko Gminie M. S. o zap łatę I zasądza od pozwanej Gminy M. S. na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L. kwotę 21 064,49 zł (dwadzieścia j
Czytaj więcej»

II K 251/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2021-11-25

Data publikacji: 2021-12-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 251/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 11 maja 2021 roku S ąd Rejonowy w Sopocie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący - sędzia Anna Lewandowska Protokolant : sekretarz Sądowy Agnieszka Adamowicz po rozpoznaniu w dniach 15.10.2020 r., 28.01.2021 r. 18.03.2021 r. i 11.05.2021 r. sprawy: T. H. ( H. ) - syna M. i H. , urodz. (...) w G. oskarżonego o to, że: w dniu 9 kwietnia 2019 roku i w dniu 16 kwietnia 2019 roku w S. , działając w celu osiągniecia korzyści mają
Czytaj więcej»

II K 383/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2017-05-09

Data publikacji: 2018-03-13

trafność 100%

Istotność:

. akt II K 383/16 UZASADNIENIE WYROKU M. D. został oskarżony o to, że w dniu 3 kwietnia 2016 r. w S. na skrzyżowaniu ul. (...) i ul. (...) znajdując się pod wpływem środka odurzającego w postaci 9 - THC w ilości 4,64 ng/ml, amfetaminy w ilości 321,2 ng/ml oraz bezoiloekgoniny w ilości 788,4 ng/ml prowadził pojazd mechanicznym - samochód marki H. o nr rej. (...) , tj. o popełnienie przestępstwa określonego w art. 178a § 1 k.k. Na podstawie dowodów przeprowadzonych na rozprawie Sąd ustalił następ
Czytaj więcej»

I C 521/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2022-01-25

Data publikacji: 2022-06-06

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 521/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2022 roku S ąd Rejonowy w S. , Wydział I Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Potyraj Protokolant: Anna Elwertowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2022 roku w S. sprawy z powództwa H. J. i M. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S. o zap łatę I oddala powództwo; II odstępuje od obciążenia powódek kosztami zastępstwa procesowego pozwanego; III koszty sądowe, od uiszczenia których strona po
Czytaj więcej»

I C 694/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2016-03-30

Data publikacji: 2017-12-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 694/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Potyraj Protokolant: Kamila Marczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 marca 2016 roku w Sopocie sprawy z powództwa M. Z. przeciwko 1. (...) Spółce Akcyjnej w S. , 2. Instytutowi (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w M. - U. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powódki M. Z. na rzecz: a pozwanego (...) Spółki Akcy
Czytaj więcej»

I Co 865/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2019-09-26

Data publikacji: 2022-05-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Co 865/19 POSTANOWIENIE Dnia 26 września 2019 r. Sąd Rejonowy w Sopocie Wydział I Cywilny Przewodniczący: SSR Anna Olszewska - Kowalska po rozpoznaniu w dniu 26 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Wspólnoty Mieszkaniowej (...) J. C. w S. przeciwko dłużnikowi H. W. na skutek skargi dłużnika na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sopocie A. T. w sprawie egzekucyjnej Km 1059/18 w postaci oddalenia wniosku o zawieszenie post
Czytaj więcej»

I Ns 80/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2020-10-28

Data publikacji: 2022-05-20

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I Ns 80/20 POSTANOWIENIE Dnia 28 października 2020 roku Sąd Rejonowy w Sopocie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Olszewska-Kowalska Protokolant: sek. sąd. Joanna Niewińska po rozpoznaniu w dniu 28 października 2020 roku w Sopocie, na rozprawie sprawy z wniosku J. Ż. , M. Ż. z udziałem M. O. (1) , M. O. (2) o rozstrzygnięcie w przedmiocie czynności przekraczającej zakres zarządu rzeczy wspólnej postanawia: 1 oddalić wniosek; 2 stwierdzić, iż każdy u
Czytaj więcej»

II K 71/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2017-05-22

Data publikacji: 2018-02-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 71/17 UZASADNIENIE Skazany S. B. złożył w dniu 26 lutego 2017 r. do Sądu Rejonowego w Sopocie wniosek o wydanie wyroku łącznego, obejmującego wyroki: Sądu Rejonowego w Gdyni w sprawie o sygn. IX K 579/15 oraz Sądu Rejonowego w Gdyni w sprawie o sygn. IX K 1103/11 oraz Sądu Rejonowego w Sopocie w sprawie o sygn. II K 406/15 vide: wniosek skazanego S. B. k. 2 Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Prawomocnym wyrokiem Sądu
Czytaj więcej»

II K 101/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2017-07-13

Data publikacji: 2018-02-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 101/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (WYROK ŁĄCZNY) 13.07.2017 r. Sąd Rejonowy w Sopocie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący : Sędzia SR Anna Lewandowska Protokolant : Katarzyna Rytlewska w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sopocie: Tomasza Szewczyka po rozpoznaniu w dniu 13.07.2017 r. sprawy S. C. - syna J. , (...) I M. , urodz. (...) w K. skazanego: 1 prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 18.03.2015 r. w sprawie
Czytaj więcej»