Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
91

I C 694/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2016-03-30

Data publikacji: 2017-12-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 694/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Potyraj Protokolant: Kamila Marczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 marca 2016 roku w Sopocie sprawy z powództwa M. Z. przeciwko 1. (...) Spółce Akcyjnej w S. , 2. Instytutowi (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w M. - U. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powódki M. Z. na rzecz: a pozwanego (...) Spółki Akcy
Czytaj więcej»

I Co 865/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2019-09-26

Data publikacji: 2022-05-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Co 865/19 POSTANOWIENIE Dnia 26 września 2019 r. Sąd Rejonowy w Sopocie Wydział I Cywilny Przewodniczący: SSR Anna Olszewska - Kowalska po rozpoznaniu w dniu 26 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Wspólnoty Mieszkaniowej (...) J. C. w S. przeciwko dłużnikowi H. W. na skutek skargi dłużnika na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sopocie A. T. w sprawie egzekucyjnej Km 1059/18 w postaci oddalenia wniosku o zawieszenie post
Czytaj więcej»

I Ns 35/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2022-02-09

Data publikacji: 2022-08-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 35/19 POSTANOWIENIE Dnia 09 lutego 2022 roku S ąd Rejonowy w S. , Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Olszewska-Kowalska Protokolant: stażysta Anna Elwertowska po rozpoznaniu w dniu 09 lutego 2022 w Sopocie na rozprawie sprawy z wniosku K. K. z udziałem (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. , S. P. - P. M. S. o ustanowienie s łużebności przesyłu postanawia 1 oddalić wniosek o odrzucenie wniosku o ustanowienie służebności przesyłu 2 oddalić wniosek o ustanowienie
Czytaj więcej»

II K 383/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2017-05-09

Data publikacji: 2018-03-13

trafność 100%

Istotność:

. akt II K 383/16 UZASADNIENIE WYROKU M. D. został oskarżony o to, że w dniu 3 kwietnia 2016 r. w S. na skrzyżowaniu ul. (...) i ul. (...) znajdując się pod wpływem środka odurzającego w postaci 9 - THC w ilości 4,64 ng/ml, amfetaminy w ilości 321,2 ng/ml oraz bezoiloekgoniny w ilości 788,4 ng/ml prowadził pojazd mechanicznym - samochód marki H. o nr rej. (...) , tj. o popełnienie przestępstwa określonego w art. 178a § 1 k.k. Na podstawie dowodów przeprowadzonych na rozprawie Sąd ustalił następ
Czytaj więcej»

II W 260/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2018-07-03

Data publikacji: 2018-12-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: kara
Sygn. akt II W 260/18 WYROK w imieniu RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (ZAOCZNY) 2018-07-03 Sąd Rejonowy w Sopocie w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Lewandowska Protokolant : Anna Hinca przy udziale oskarżyciela publicznego: za Komendanta SM w S. – Wojciech Kopowski po rozpoznaniu wniosku oskarżyciela publicznego o ukaranie J. M. - syna S. i M. , urodz. (...) w K. obwinionegoo to, że : 2 dniu 1 marca 2018 r. ok. godz. 13:50 w S. na ul. (...) , kierując pojazdem marki O. o nr rej
Czytaj więcej»

II W 735/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2021-02-25

Data publikacji: 2021-11-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II W 735/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W STOSUNKU DO NIEOBECNYCH 2021-02-25 S ąd Rejonowy w Sopocie w II Wydziale Karnym w składzie : Przewodnicz ący: sędzia SR Anna Lewandowska Protokolant: sekretarz sądowy Agnieszka Adamowicz przy udziale – za oskarżyciela publicznego : przedstawiciel Urzędu Skarbowego w Sopocie : Elwiry Bubnowskiej po rozpoznaniu w dniu 25.02.2021 r. sprawy J. G. - syna T. i K. , urodz. (...) w G. oskar żonego o to, że: 1 pełniąc w S. funkcję prezesa
Czytaj więcej»

II W 1087/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2017-04-27

Data publikacji: 2018-02-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II W 1087/16/DG WYROK w imieniu RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Sopocie, w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Danilewicz Protokolant: sekretarz Anna Hinca Oskarżyciel skarbowy: bez udziału po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 marca 2017 r., oraz w dniu 20 kwietnia 2017 r. sprawy: B. S. , zd. W. , ur. (...) w B. , córki A. podejrzanej o to, że : " Działając w S. w imieniu (...) spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w G. ul. (...
Czytaj więcej»

II W 1087/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2017-05-23

Data publikacji: 2018-02-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II W 1087/16 UZASADNIENIE Sąd ustalił następujący stan faktyczny: (...) Spółka komandytowo – akcyjna prowadziła działalność gospodarczą polegającą na detalicznej i hurtowej sprzedaży wyrobów farmaceutycznych i medycznych pod adresem S. , ul. (...) . Oskarżona posiada całość akcji spółki i jest jedyną osobą uprawnioną do jej reprezentowania. dowód: odpis pełny KRS k. 5-9 Fakt posiadania lokalu położonego w S. , przy ul. (...) obligował oskarżoną B. S. do złożenia Prezydentowi Miasta S.
Czytaj więcej»

I Ns 80/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2020-10-28

Data publikacji: 2022-05-20

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I Ns 80/20 POSTANOWIENIE Dnia 28 października 2020 roku Sąd Rejonowy w Sopocie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Olszewska-Kowalska Protokolant: sek. sąd. Joanna Niewińska po rozpoznaniu w dniu 28 października 2020 roku w Sopocie, na rozprawie sprawy z wniosku J. Ż. , M. Ż. z udziałem M. O. (1) , M. O. (2) o rozstrzygnięcie w przedmiocie czynności przekraczającej zakres zarządu rzeczy wspólnej postanawia: 1 oddalić wniosek; 2 stwierdzić, iż każdy u
Czytaj więcej»

I Ns 275/21

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2021-12-20

Data publikacji: 2022-11-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 275/21 POSTANOWIENIE Dnia 20 grudnia 2021 r. S ąd Rejonowy w S. , Wydział I Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Potyraj po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku K. S. z udziałem Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sopocie o przyznanie kompensaty na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 07 lipca 2005 r. o pa ństwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych postanawia: oddalić wniosek. albowiem został złożony po upływie terminu 5 l
Czytaj więcej»