Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
140

I C 335/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2022-02-09

Data publikacji: 2022-05-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 335/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 lutego 2022 r. Sąd Rejonowy w Sopocie I Wydział Cywilny w składzie Przewodniczący: SSR Anna Olszewska-Kowalska Protokolant: stażysta Anna Elwertowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 04 lutego 2022 r. w S. sprawy z powództwa A. B. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w S. o zapłatę I oddala powództwo w całości; II zasądza od powódki A. B. na rzecz pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. kwotę 2060 (dwa tysiące
Czytaj więcej»

I C 525/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2021-06-15

Data publikacji: 2022-11-11

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 525/20 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 czerwca 2021 roku S ąd Rejonowy w S. , I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: Sędzia Anna Potyraj Protokolant: Katarzyna Dąbrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 01 czerwca 2021 roku w S. sprawy z powództwa E. K. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. o zwolnienie spod egzekucji I oddala powództwo; II obciąża powódkę kosztami procesu, uznając je za uiszczone. Sygnatura akt I C 525
Czytaj więcej»

I Ns 76/21

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2021-12-08

Data publikacji: 2024-01-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 76/21 POSTANOWIENIE Dnia 08 grudnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Sopocie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Olszewska-Kowalska Protokolant: stażysta Anna Elwertowska po rozpoznaniu w dniu 08 grudnia 2021 r. w Sopocie na rozprawie sprawy z wniosku R. A. P. ( P. ) z udziałem H. L. , A. L. , J. L. o otwarcie i ogłoszenie testamentu E. L. , o zmianę stwierdzenia nabycia spadku po E. L. 1 zmienia stwierdzenie nabycia spadku po E. L. orzeczone prawomocnym postanowieniem S
Czytaj więcej»

I Ns 35/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2022-02-09

Data publikacji: 2022-08-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 35/19 POSTANOWIENIE Dnia 09 lutego 2022 roku S ąd Rejonowy w S. , Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Olszewska-Kowalska Protokolant: stażysta Anna Elwertowska po rozpoznaniu w dniu 09 lutego 2022 w Sopocie na rozprawie sprawy z wniosku K. K. z udziałem (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. , S. P. - P. M. S. o ustanowienie s łużebności przesyłu postanawia 1 oddalić wniosek o odrzucenie wniosku o ustanowienie służebności przesyłu 2 oddalić wniosek o ustanowienie
Czytaj więcej»

I C 694/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2016-03-30

Data publikacji: 2017-12-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 694/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Potyraj Protokolant: Kamila Marczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 marca 2016 roku w Sopocie sprawy z powództwa M. Z. przeciwko 1. (...) Spółce Akcyjnej w S. , 2. Instytutowi (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w M. - U. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powódki M. Z. na rzecz: a pozwanego (...) Spółki Akcy
Czytaj więcej»

I Co 865/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2019-09-26

Data publikacji: 2022-05-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Co 865/19 POSTANOWIENIE Dnia 26 września 2019 r. Sąd Rejonowy w Sopocie Wydział I Cywilny Przewodniczący: SSR Anna Olszewska - Kowalska po rozpoznaniu w dniu 26 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Wspólnoty Mieszkaniowej (...) J. C. w S. przeciwko dłużnikowi H. W. na skutek skargi dłużnika na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sopocie A. T. w sprawie egzekucyjnej Km 1059/18 w postaci oddalenia wniosku o zawieszenie post
Czytaj więcej»

I C 243/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2022-09-22

Data publikacji: 2023-09-19

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 243/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2022 r. Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Potyraj Protokolant: Kamila Grzybek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 września 2022 roku w S. sprawy z powództwa N. B. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w S. na rzecz powódki N. B. kwotę 24 395,81 zł (dwadzieścia cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych
Czytaj więcej»

I C 213/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2022-06-28

Data publikacji: 2023-05-15

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 213/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2022 roku Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny, w składzie: Przewodniczący: Sędzia Anna Potyraj Protokolant: Izabella Rymkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 czerwca 2022 r. w S. sprawy z powództwa R. Z. przeciwko Gminie M. S. o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu I ustala, że powód R. Z. wstąpił z dniem 07 marca 2021 roku w stosunek najmu lokalu mieszkalnego położnego w S. przy ul. (...) , w miejs
Czytaj więcej»

I C 269/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2023-04-21

Data publikacji: 2023-06-15

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 269/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2023 roku Sąd Rejonowy w Sopocie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Olszewska-Kowalska Protokolant: sek.sąd. Magdalena Trąbicka-Patron po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2023 roku w Sopocie, na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. przeciwko Gminie M. S. z udziałem interwenienta ubocznego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. o zapłatę I umarza postępow
Czytaj więcej»

I C 240/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2021-02-12

Data publikacji: 2022-06-07

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 240/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lutego 2021 roku Sąd Rejonowy w Sopocie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Olszewska-Kowalska Protokolant: st.sek.sad. Katarzyna Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2021 roku w Sopocie, na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza na rzecz powódki M. S. od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 10.023,21 zł (d
Czytaj więcej»