Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
145

I C 171/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2017-09-14

Data publikacji: 2017-12-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 171/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2017r.. Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny Przewodniczący: SSR Piotr Pancer Protokolant: Jolanta Rutkowska na posiedzeniu jawnym- rozprawie rozpoznał sprawę z powództwa (...) S.A. z siedzibą w G. przeciwko M. C. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 kosztami postępowania obciąża powoda, uznając je za uiszczone w całości. Sygn. akt I C 171/17 UZASADNIENIE Powód (...) S.A. z siedzibą w G. domagał się zasądzenia od pozwany
Czytaj więcej»

I C 161/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2022-06-30

Data publikacji: 2024-01-17

trafność 100%

Sygnatura akt I C 161/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2022 roku Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Potyraj Protokolant: Izabella Rymkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 czerwca 2022 roku sprawy z powództwa P. W. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powoda P. W. kwotę 4195 zł (cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dni
Czytaj więcej»

I C 162/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2023-01-09

Data publikacji: 2024-03-04

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 162/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 stycznia 2023 roku Sąd Rejonowy w Sopocie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Olszewska-Kowalska Protokolant: sek. sąd. Magdalena Trąbicka-Patron po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2022 roku w Sopocie, na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. przeciwko E. B. (dawniej K. ) o uznanie czynności za bezskuteczną I uznaje za bezskuteczną w stosun
Czytaj więcej»

I C 209/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2022-04-13

Data publikacji: 2023-06-09

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 209/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2022 roku Sąd Rejonowy w Sopocie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Olszewska-Kowalska Protokolant: sek. sąd. Magdalena Trąbicka-Patron po rozpoznaniu w dniu 08 kwietnia 2022 roku w Sopocie na rozprawie sprawy sprawy z powództwa M. C. przeciwko M. Z. o zapłatę I zasądza od pozwanej M. Z. na rzecz powódki M. C. kwotę 6.990,90 zł (sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych d
Czytaj więcej»

I C 197/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2022-04-20

Data publikacji: 2023-06-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 197/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2022 r. Sąd Rejonowy w Sopocie I Wydział Cywilny w składzie Przewodniczący: SSR Anna Olszewska-Kowalska Protokolant: sek.sąd. Dawid Soboczyński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 01 kwietnia 2022 r. w S. sprawy z powództwa B. L. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. o zapłatę I oddala powództwo w całości; II zasądza od powódki B. L. na rzecz pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowi
Czytaj więcej»

I C 201/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2022-06-08

Data publikacji: 2022-08-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 201/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 czerwca 2022 roku S ąd Rejonowy w S. Wydział I Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Olszewska-Kowalska Protokolant: sek. sąd. Joanna Niewińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 maja 2022 roku sprawy z powództwa A. R. (1) przeciwko E. K. z udziałem interwenienta ubocznego Gminy M. S. o eksmisj ę i zapłatę I umarza postępowanie w sprawie o zapłatę kwoty 2000 (dwóch tysięcy) złotych II nakazuje pozwanej E. K. aby op
Czytaj więcej»

I C 243/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2022-09-22

Data publikacji: 2023-09-19

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 243/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2022 r. Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Potyraj Protokolant: Kamila Grzybek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 września 2022 roku w S. sprawy z powództwa N. B. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w S. na rzecz powódki N. B. kwotę 24 395,81 zł (dwadzieścia cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych
Czytaj więcej»

I C 213/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2022-06-28

Data publikacji: 2023-05-15

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 213/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2022 roku Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny, w składzie: Przewodniczący: Sędzia Anna Potyraj Protokolant: Izabella Rymkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 czerwca 2022 r. w S. sprawy z powództwa R. Z. przeciwko Gminie M. S. o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu I ustala, że powód R. Z. wstąpił z dniem 07 marca 2021 roku w stosunek najmu lokalu mieszkalnego położnego w S. przy ul. (...) , w miejs
Czytaj więcej»

I C 240/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2021-02-12

Data publikacji: 2022-06-07

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 240/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lutego 2021 roku Sąd Rejonowy w Sopocie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Olszewska-Kowalska Protokolant: st.sek.sad. Katarzyna Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2021 roku w Sopocie, na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza na rzecz powódki M. S. od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 10.023,21 zł (d
Czytaj więcej»

I C 245/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2021-07-16

Data publikacji: 2022-08-22

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 425/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 lipca 2021 roku Sąd Rejonowy w Sopocie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Olszewska-Kowalska Protokolant: Tomasz Strugalski po rozpoznaniu w dniu 02 lipca 2021 roku w Sopocie, na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. przeciwko M. K. o zapłatę I zasądza na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. od pozwanego M. K. kwotę 13.018,36 zł (trzynaście tysięc
Czytaj więcej»