Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
111

I C 1/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2021-11-29

Data publikacji: 2022-08-16

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 1/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 listopada 2021 roku Sąd Rejonowy w Sopocie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Olszewska-Kowalska po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2021 roku w Sopocie, na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa D. B. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w S. o zapłatę I zasądza na rzecz powoda D. B. od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. : a kwotę 20.330,40 zł (dwadzieścia tysięcy trzysta
Czytaj więcej»

I C 25/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2021-10-06

Data publikacji: 2023-04-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 25/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 października 2021 r. Sąd Rejonowy w Sopocie Wydział I Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Olszewska - Kowalska Protokolant: st. sek. sąd. Aleksandra Szymańska po rozpoznaniu w dniu 22 września 2021 roku w Sopocie, na rozprawie sprawy z powództwa: M. S. , K. S. przeciwko B. Ż. o zapłatę I oddala wniosek o odrzucenie pozwu II nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego w Sopocie z dnia 29 listopada 2018 roku
Czytaj więcej»

I C 68/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2021-10-21

Data publikacji: 2023-05-16

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 68/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 października 2021 roku Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny, w składzie: Przewodniczący: Sędzia Anna Potyraj Protokolant: Katarzyna Dąbrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 października 2021 roku sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. przeciwko J. J. o zapłatę I zasądza od pozwanej J. J. na rzecz powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. kwotę
Czytaj więcej»

I C 171/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2017-09-14

Data publikacji: 2017-12-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. I C 171/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2017r.. Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny Przewodniczący: SSR Piotr Pancer Protokolant: Jolanta Rutkowska na posiedzeniu jawnym- rozprawie rozpoznał sprawę z powództwa (...) S.A. z siedzibą w G. przeciwko M. C. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 kosztami postępowania obciąża powoda, uznając je za uiszczone w całości. Sygn. akt I C 171/17 UZASADNIENIE Powód (...) S.A. z siedzibą w G. domagał się zasądzenia od pozwany
Czytaj więcej»

I C 122/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2022-06-08

Data publikacji: 2023-06-12

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 122/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 czerwca 2022 roku Sąd Rejonowy w Sopocie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Olszewska-Kowalska Protokolant: sek.sąd. Joanna Niewińska po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2022 roku w Sopocie, na rozprawie sprawy z powództwa S. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda S. K. : a) kwotę 4000 (cztery tysią
Czytaj więcej»

I C 113/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2020-10-06

Data publikacji: 2022-06-06

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 113/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 października 2020 roku S ąd Rejonowy w S. , Wydział I Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Potyraj Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Dąbrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 września 2020 roku w S. sprawy z powództwa F. C. przeciwko (...) Spółki Akcyjnej w W. o zap łatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz F. C. kwotę 9479,82 zł (dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć
Czytaj więcej»

I C 201/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2022-06-08

Data publikacji: 2022-08-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 201/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 czerwca 2022 roku S ąd Rejonowy w S. Wydział I Cywilny, w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Olszewska-Kowalska Protokolant: sek. sąd. Joanna Niewińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 maja 2022 roku sprawy z powództwa A. R. (1) przeciwko E. K. z udziałem interwenienta ubocznego Gminy M. S. o eksmisj ę i zapłatę I umarza postępowanie w sprawie o zapłatę kwoty 2000 (dwóch tysięcy) złotych II nakazuje pozwanej E. K. aby op
Czytaj więcej»

I C 209/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2022-04-13

Data publikacji: 2023-06-09

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 209/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2022 roku Sąd Rejonowy w Sopocie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Olszewska-Kowalska Protokolant: sek. sąd. Magdalena Trąbicka-Patron po rozpoznaniu w dniu 08 kwietnia 2022 roku w Sopocie na rozprawie sprawy sprawy z powództwa M. C. przeciwko M. Z. o zapłatę I zasądza od pozwanej M. Z. na rzecz powódki M. C. kwotę 6.990,90 zł (sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych d
Czytaj więcej»

I C 197/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2022-04-20

Data publikacji: 2023-06-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 197/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2022 r. Sąd Rejonowy w Sopocie I Wydział Cywilny w składzie Przewodniczący: SSR Anna Olszewska-Kowalska Protokolant: sek.sąd. Dawid Soboczyński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 01 kwietnia 2022 r. w S. sprawy z powództwa B. L. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. o zapłatę I oddala powództwo w całości; II zasądza od powódki B. L. na rzecz pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowi
Czytaj więcej»

I C 213/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 2022-06-28

Data publikacji: 2023-05-15

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 213/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2022 roku Sąd Rejonowy w Sopocie, Wydział I Cywilny, w składzie: Przewodniczący: Sędzia Anna Potyraj Protokolant: Izabella Rymkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 czerwca 2022 r. w S. sprawy z powództwa R. Z. przeciwko Gminie M. S. o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu I ustala, że powód R. Z. wstąpił z dniem 07 marca 2021 roku w stosunek najmu lokalu mieszkalnego położnego w S. przy ul. (...) , w miejs
Czytaj więcej»